Energizers

Luisterspiegels

Luisterspiegels

In drietallen doen kinderen geluiden die ze maken van elkaar zo exact mogelijk na. Hoe lang kan de reeks geluiden zijn die je na kunt doen?

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Maker: Kunstencentrum Venlo
 • Online: 29 mei 2017
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8 | Natuur

Muzikale knikkerbaan

Muzikale knikkerbaan

Boomwhackers en knikkers! Een eenvoudige muzikale activiteit waarin je samenwerkt en in groepjes tegen elkaar speelt. Deze keer gebruiken we de boomwhackers niet om muziek mee te maken maar om er knikkers doorheen te sturen.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: DoeMeerMetMuziek
 • Online: 27 oktober 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Techniek | Groep 5-6 | Groep 7-8 | Maken van je eigen product

Toonladder maken

Toonladder maken

De boomwhackers liggen centraal in de klas op een berg. De leerlingen krijgen de opdracht om er een lopende toonladder van te maken. Hierbij mogen zij niet praten, maar alleen boomwhackers gebruiken.

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 5-6 | Groep 7-8

Imitatiespel met instrumenten

Imitatiespel met instrumenten

Tweetallen hebben steeds hetzelfde instrument, maar zitten niet bij elkaar en kunnen elkaar ook niet zien. Op het teken van de leerkracht begint één van de twee de spelen, de ander antwoord door ook het instrumenten te bespelen.

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Wie van de 3?

Wie van de 3?

De Klas wordt verdeelt in 3 groepen. Iedere groep krijgt een opdracht bijv. stukje van liedje, ritme klappen etc. De groep die aangewezen wordt is aan de beurt. Iedere groep komt aan de beurt tot ze allemaal samen hun opdracht uitvoeren. (Canon, melodie etc.)

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 5-6 | Groep 7-8

Levend Memory

Levend Memory

Twee kinderen staan op de gang. De kinderen in de groep vormen tweetallen. Ieder tweetal klapt een zelfde ritme, zingt een zelfde liedje etc. Kinderen op de gang proberen om beurten de setjes bij elkaar te zoeken. Setje goed, nog een keer raden. Op dezelfde manier zoals Memory gespeeld wordt.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 5-6 | Groep 7-8

Wie zingt het hardst

Wie zingt het hardst

De kinderen staan in een kring, 1 leerling staat geblinddoekt in het midden. Een aantal kinderen zingt een liedje. Een van hen zingt harder dan de rest. De geblinddoekte probeert te horen wie dit is.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Dierenmuziek

Dierenmuziek

De klas wordt in enkele groepen verdeeld. Er wordt een eenvoudig liedje gekozen. Iedere groep bedenkt een dierengeluid en oefent vervolgens het liedje met het betreffende geluid. Een "dirigent" wijst tijdens het zingen naar steeds verschillende groepen.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Kwartetten met een beat!

Kwartetten met een beat!

4 Kinderen met eenzelfde ritmische bouwsteen (beat!) proberen elkaar te vinden en vormen samen een groepje. Wie heeft elkaar het snelst gevonden? Kwartetten met muziek!

Naar de les
 • Muziekknap: Gemiddeld
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Kazoo

Kazoo

De kinderen hebben in hun la hun eigen Kazoo, waardoor je snel en makkelijk een instrument bij de hand hebt. De kinderen gaan o.b.v. muziek mee blazen. Een andere manier is het meeblazen met een parcours dat op het bord getekend staat.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Complimentenrap

Complimentenrap

Complimenten op een beat in de vorm van een korte rap aan elkaar geven. Op een beat (drumbeat via youtube, of een eigen beat maken) geven de kinderen elkaar complimenten. Het zinnetje: He ……. (naam kind) dat doe je goed, ………… (compliment) je weet wel hoe dat moet!

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 1-2 | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Groep 1-2 | Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Muzikaal namenspel

Muzikaal namenspel

Namen van de kinderen uit de klas worden ritmisch uitgesproken, waarna er mooie combinaties worden gemaakt.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 1-2 | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Groep 1-2 | Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Ritme doorgeven

Ritme doorgeven

De kinderen staan in de kring en geven een ritme door, ze mogen zelf het ritme veranderen.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 1-2 | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Groep 1-2 | Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Het dobbelsteenspel

Het dobbelsteenspel

Elk cijfer op de dobbelsteen krijgt een bijpassend geluid en ritme. In groepjes wordt het geluid en ritme gespeeld dat wordt gedobbeld.

Naar de les
 • Muziekknap: Eenvoudig
 • Groepen: Groep 1-2 | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Groep 1-2 | Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8

Plaklied

Plaklied

Energizer om aan het einde van de dag/ochtend de kinderen even lekker te laten ontspannen door samen te zingen.

Naar de les
 • Muziekknap: Makkelijk
 • Groepen: Groep 1-2 | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Maker: OBS Het Maasveld
 • Online: 20 september 2016
 • Categorie: : Groep 1-2 | Energizers | Groep 3-4 | Groep 5-6 | Groep 7-8